22 มกราคม 2562 นายอำเภอหัวหินเร่งสร้างรั้วกันช้าง ลดปัญหาขัดแย้งคนกับช้างป่า

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/region/139101

นายอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาช้างป่าแก่งกระจานออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าและเข้าไปกัดกินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ต่อมามีการสร้างรั้วกันช้างป่าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดอำเภอหัวหินได้รับงบประมาณ 6.5 ล้านบาท สร้างรั้วเพิ่มเติมระยะทาง 5.6 กิโลเมตร สูง 2.35 เมตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากจังหวัดในปีงบประมาณ 2562 อีก 4.6 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างรั้วระยะทางอีก 2 กม.ให้ครอบคลุมพื้นที่ออกหากินของช้างป่า จากการติดตามประเมินผลพบว่าหลังจากสร้างรั้วกันช้างป่าจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างได้พอสมควร และได้กำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยสัตว์ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและซ่อมบำรุงให้รั้วอยู่ในสภาพดี และในอนาคตอาจมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อชมช้างป่าสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านในพื้นที่.